Çağrı

Posted:

Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl ulusal boyutta bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt yaptıran dinleyecilere açıktır ve ücretsizdir.

Bu yıl “4. Sanayi Devrimi”, “İnternet Ekonomisi”, “Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi”, “İnternet ve Demokrasi”, “Mobil Ağlar”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Siber Güvenlik”, “Bireysel Güvenlik ve Mahremiyet”, “Medya/Bilgi Okuryazarlığı” konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

Konferansın Ana Konuları
 • İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
 • Mobil Yaşam/Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
 • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
  1. Sanayi Devrimi
 • İnternet Ekonomisi
 • Siber Güvenlik
 • Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
 • Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
 • Sosyal Ağlar ve Eğitim
 • Yeni Medya
 • Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Veriler
 • Fikri Haklar, Sayısal Ürünlerin Paylaşımı
 • Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
 • e-devlet ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
 • Açık Veri, Açık Devlet
 • Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları
 • İnternet’in Yasal Boyutları
 • İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
 • İnternet ve Medikal Bilişim
 • E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
 • e-tarım, e-çevre, e-ulaşım
 • İnternet Yönetişimi ve STK’lar
 • Bilgi/Medya okuryazarlığı
 • E-iş, M iş ve Yeni Ekonomi
 • Yeni Nesil İnternet: internet2, ipv6, Gelecek İnternet
 • Telekomda Serbestleşme ve Düzenleyici Yapılar
 • Elektronik Yayıncılık ve Basın
 • E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
 • Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
 • Araştırma/İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
 • İnternetde Güvenlik: Virus, Spam, Bireysel Savunma
 • Yeni İnternet Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
 • Elektronik ve Mobil İmza
 • İnternet ve Sanat
 • İnternet’te Türkçe Kullanımı ve İçerik
 • Dünyada ve Türkiye’de İnternet’in Altyapısı
 • Web 2.0, Web 3.0 ve Nesnelerin İnterneti
 • Semantic Web
 • Hesaplama ve Tarama Motorları
 • Çocuklar için Güvenli İnternet
 • İnternet ve Reklamcılık
 • Artırılmış Gerçeklik
 • Digital Aktivizim
 • IPTV ve VOIP
 • Özgür Web Teknolojileri
 • Siber Kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve icafe
 • Nefret Söylemi, Unutulma Hakkı

Subscribe via RSS